top of page
oleg-vakhromov-mRj7dt3VfIM-unsplash.jpeg

הזווית הישראלית

pop-zebra-4q3Ogm3Kt44-unsplash.jpeg

בקרוב אצלנו

תו סחר הוגן ישראלי

בישראל לתנועת הסחר הוגן אתגר ייחודי

ישראל היא מדינה בעלת חוסר שיוויון מאוד גדול. לכן, בישראל העניין הוא לא רק קידום צרכנות סחר הוגן בקרב צרכנים. כאן יש גם עניין ביצרנים הפועלים כאן בישראל על פי המודל של סחר הוגן.

אנחנו פונים לשני קהלים. גם ההיטקיסט מתל אביב שירכוש מוצרי סחר הוגן שלא ניצלו תופרות בבנגלדש. מהצד השני, גם אדם ממעמד סוציואקונומי נמוךך בישראל יכול לצאת נשכר מעבודה במנגנונים של סחר הוגן על פי הקריטריונים של סחר הוגן.

מכאן עולות מספר שאלות:

1. האם בניינים בישראל, אשר פועלים רבים נפצעים כאשר הם עובדים לבנייתם הם בסחר הוגן?

2. האם שכר המינימום בישראל הוא שכר מחייה?

3. האם ראוי לקדם בישראל צרכנות סחר הוגן לפני שדואגים לכל האזרחים במדינה?

בישראל שתי יצרניות מרכזיות של מוצרי סחר הוגן:

סינדיאנת הגליל היא עמותה לסחר הוגן, הפועלת כעסק חברתי מאז שנת 1996. העמותה מקדמת שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים. כל הרווחים מהפעילות העסקית של העמותה, מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות.

אחותי סחר הוגן היא יוזמה כלכלית חדשנית, ראשונה מסוגה בארץ, המשלבת התעצמות  כלכלית של נשים, מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל, לצד חינוך לצרכנות אחרת, הנשענת על עקרונות הסחר ההוגן.

IMG_8372_2048x2048.webp
Gourmet Olive Oil
bottom of page