למה צריך בכלל סחר הוגן?

inside cave

40,000,000
עבדים בעולם 

עבדות כיום מוגדרת כ"כל עבודה או שירות הנדרש מכל אדם לבצע תחת האיום של כל עונש ואשר האדם לא הציע את עצמו בהתנדבות" על פי ILO

איך התופעות האלו קשורות אליי?

אילו תעשיות הן הרלוונטיות ביותר?