top of page

לקנות סחר הוגן בארץ

היום כדי לקנות בסחר הוגן לא צריך לעבוד קשה!
בשיתוף החממה החברתית בטכניון, יצרנו תוסף שמאפשר הוספה של מוצרי סחר הוגן הזמינים ברשתות השיווק ישירות לעגלה באתר באופן מרוכז

bottom of page