תווי הסחר הוגן השונים

WFTO - world fair trade organization - תו הניתן ליצרניות סחר הוגן, בעיקר מלאכות יד

FLO -  Fairtade Labelling Organisation - תו הניתן בעיקר למפעלים ולחקלאים מוחלשים הסוחרים בתנאי סחר הוגן.

 

FAIR FOR LIFE, FAIRTRADE USA - תווים אמריקאים הניתנים למוצרים כלליים.

לקריאת השוואה מקיפה באנגלית בין תווי הסחר הוגן השונים:

 https://fairworldproject.org/international-guide-to-fair-trade-labels-2020/